Pere Jota

Quan vaig néixer era petit. Tant petit, que